Autoportrait (34x24, pencil, charcoal, paper)
Автопортрет (34х24, молив, въглен, хартия)